เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

รหัสสินค้า 31349

ชื่อ : เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

หมวดหมู่ : งานเย็บเล่ม
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 386 คน